Jaarrekening verplicht?

Jaarrekening verplicht?

Jaarrekening verplicht?

Is een jaarrekening altijd verplicht?

Is een jaarrekening voor álle ondernemers verplicht? Waarvoor heb je een jaarrekening nodig? En wat is het verschil met een jaarverslag?


Jaarverslag of jaarrekening

Heeft een zzp’er (eenmanszaak) of een VOF echt een jaarrekening nodig?
Een jaarverslag en een jaarrekening worden vaak door elkaar gehaald. Toch is er een belangrijk verschil. Een jaarverslag vat de bedrijfsactiviteiten samen van het afgelopen jaar. Het laat zien hoe het gesteld is met de ontwikkelingen wat betreft innovatie, de doelstellingen van je bedrijf, geeft informatie over het personeel en inzicht in de handelswijze van het bedrijf.

Jaarrekening

Een jaarrekening geeft een helder en informatief overzicht (eindverslag) over de stand van financiële zaken in je bedrijf over het afgelopen jaar.

  • Voor een BV is het deponeren van een jaarrekening wettelijk verplicht.
  • Voor een eenmanszaak of VOF is het deponeren van een jaarrekening wettelijk niet verplicht.

Hogere, onnodige kosten

Geld Administratiekantoor Cijfermaat

Veel ondernemers denken dat ze ieder jaar verplicht diep in de buidel moeten tasten voor een jaarrekening en komen dan voor hogere, onnodige kosten te staan. Dat is niet zo, een jaarrekening is voor veel kleine ondernemers zoals eenmanszaken en VOF namelijk niet wettelijk verplicht. Maar banken en andere financierders kunnen een jaarrekening wel verplicht stellen omdat ze financieel inzicht verlangen.

Het doel van een jaarrekening

Als ondernemer is het belangrijk om te begrijpen waarom je een jaarrekening nodig hebt. Zo kan een eenmanszaak, of een VOF bijvoorbeeld, een jaarrekening gebruiken om inzicht te krijgen in de financiële processen van het voorgaande jaar. Bovendien kan daarmee een vergelijking gemaakt worden met andere jaren waar je een eindverslag van hebt. Zo zie je in een oogopslag hoe het jouw bedrijf vergaat en, ook interessant natuurlijk, of er sprake is van vooruitgang of achteruitgang.

Een jaarrekening is opgezet in drie delen:

  • Balans
  • Verlies- en Winstrekening
  • Een toelichting

Voor de volgende rechtsvormen is een jaarrekening wettelijk verplicht:

  • Bv’s
  • Nv’s
  • Coöperaties
  • Onderlinge waarborgmaatschappijen

Meer lezen

Heb je een jaarrekening nodig? Administratiekantoor Cijfermaat kan voor jouw bedrijf een jaarrekening opstellen. Interesse? Neem dan contact op.

Cijfermaat