Jaarrekening verplicht?

Jaarrekening verplicht?

Jaarrekening verplicht?

Is een jaarrekening altijd verplicht?

Is een jaarrekening voor álle ondernemers verplicht? Waarvoor heb je een jaarrekening nodig? En wat is het verschil met een jaarverslag?

Jaarverslag of jaarrekening

Heeft een zzp’er (eenmanszaak) of een VOF een jaarrekening nodig?
Een jaarverslag en een jaarrekening worden vaak door elkaar gehaald. Toch is er een belangrijk verschil. Een jaarverslag vat de bedrijfsactiviteiten samen van het afgelopen jaar. Het laat zien hoe het gesteld is met de ontwikkelingen wat betreft innovatie, de doelstellingen van je bedrijf, geeft informatie over het personeel en inzicht in de handelswijze van het bedrijf.

Jaarrekening

Een jaarrekening geeft een informatief overzicht (eindverslag) over de stand van financiële zaken in je bedrijf over het afgelopen jaar.

  • Voor een BV is het deponeren van een jaarrekening wettelijk verplicht.
  • Voor een ZZP’er of VOF niet.

Veel ondernemers denken dat ze ieder jaar verplicht diep in de buidel moeten tasten voor een jaarrekening en komen dan voor hogere, onnodige kosten te staan.
Banken en andere financierders kunnen echter een jaarrekening verplicht stellen omdat ze financieel inzicht verlangen.

Het doel van een jaarrekening

Het is dus belangrijk om als ondernemer te begrijpen wat het doel is om een jaarrekening te laten maken. Een eenmanszaak, of VOF, zal een jaarrekening kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de financiële processen van het voorgaande jaar. Je kunt bovendien een vergelijking maken met andere jaren waar je een eindverslag van hebt. Zo kun je zien hoe het jouw bedrijf vergaat en of er sprake is van vooruitgang of achteruitgang.

Een jaarrekening is opgezet in drie delen:

  • Balans
  • Winst- en Verliesrekening
  • Een toelichting

Voor de volgende rechtsvormen is een jaarrekening wettelijk verplicht:

  • Bv’s
  • Nv’s
  • Coöperaties
  • Onderlinge waarborgmaatschappijen

Meer info hierover kun je vinden op het ZZP-forum.

Administratiekantoor Cijfermaat kan voor jouw bedrijf een jaarrekening opstellen. Interesse? Neem dan contact op.

Cijfermaat
Cijfermaat