Nieuw noodsteunpakket MKB

Nieuw noodsteunpakket MKB

Nieuw noodsteunpakket MKB

De dreiging van corona is op dit moment weliswaar (voor nu) iets verminderd, maar de coronacrisis heeft voor flink veel omzetverlies geleid binnen het MKB. Dat is nog lang niet voorbij. Veel ondernemers zijn in zwaar weer terecht gekomen. Ook het personeel heeft zwaar te kampen met de gevolgen van het coronavirus, waarvan verwacht wordt dat het vanaf half augustus opnieuw (en naar vrees en verwachting zelfs erger dan de eerste golf) gaat oplaaien. De regering trekt momenteel 13 miljard euro uit met het steunpakket voor ondernemers en schaft bovendien de ontslagboete af. Wat kunnen we verwachten van dit noodsteunpakket?

NOW en de Tozo

Hulp bij lasten

De NOW en de Tozo wordt gewijzigd en verlengd. In verband met de coronamaatregelen is vanaf 1 juni a.s. een tweede noodsteunpakket van kracht. Dit nieuwe pakket is een aanpassing op het vorige en bevat 1 nieuwe regeling. Daardoor sluit het beter aan bij de behoefte van ondernemers voor de komende maanden, in ieder geval tot eind augustus.

Uitstel belastingbetalingen

De uitstel van betalingen aan de belastingdienst is verlengd tot 1 september. Heb je hulp nodig bij uitstel van je belastingbetalingen, of wil je meer weten over bepaalde regelingen die specifiek voor jouw administratie van toepassing zijn? Cijfermaat kan helpen. Bel gerust als je vragen hebt: 06 208 240 17. En check ook nog even dit artikel in verband met alles rondom corona en je boekhouding!


In het kort:

  • Het nieuwe (2e) noodsteunpakket gaat in op 1 juni a.s.
  • NOW en Tozo worden aangepast en verlengd. Tozo wordt Tozo 2 en geldt tot 31 augustus. NOW wordt NOW 2.0.
  • Ontslagboete verdwijnt
  • Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL), opvolger van de TOGS vanaf half juni bij meer dan 30% omzetverlies door coronacrisis. Aanvragen kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juni tot 31 augustus. Meer info.
  • Extra geld voor bij- en omscholing.
  • Uitstel van betalingen aan belasting is verlengd tot 1 september. Cijfermaat kan je helpen bij de uitstel van betalingen bij de belastingdienst. Neem direct contact op.
  • Kredietverlening en -garanties i.v.m. corona worden verruimd.
  • Met Corona-Overbruggingslening (COL) kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS) een aanvraag indienen. Daarvoor is opnieuw meer geld beschikbaar gesteld.
  • Alle coronaregelingen nog eens checken doe je hier.

Het KVK heeft een duidelijk én uitstekend artikel op de website staan met alle info over de regelingen en aanpassingen voor het MKB.
Je kunt de KVK ook raadplegen via het KVK Coronaloket en bijvoorbeeld de regelingencheck doen. KVK is telefonisch bereikbaar via 0800 2117.