Investeringsaftrek (KIA)

Investeringsaftrek (KIA)

Investeringsaftrek (KIA)

Investeringsaftrek, aftrekposten en bedrijfsmiddelen

Wie in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kan in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is mooi meegenomen.

Investeren in bedrijfsmiddelen? Mooie aftrekpost

Investeringen

De bedrijfsmiddelen waarin wordt geïnvesteerd moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.
Het bedrag van de KIA hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Een overzicht met bedragen van de investeringsaftrek is te vinden in de tabellen bij de Belastingdienst die jaarlijks worden aangepast.


Geen investeringsaftrek

Voor sommige investeringen heb je geen recht op investeringsaftrek.
Het gaat dan om:

  • Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen;
  • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland;
  • Bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk kosten;
  • Transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld BV’s en NV’s) die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als u bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een BV en u verkoopt een bedrijfsmiddel aan de BV, dan heeft de BV geen recht op investeringsaftrek.

Cijfermaat